Bengkel Bimbingan Permohonan Diploma Kemahiran Malaysia via PPT

Bengkel Bimbingan Permohonan Diploma Kemahiran Malaysia via PPT

3,000.00 - 5,000.00
Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada pekerja mahir negara di mana kaedah ini menekankan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pekerja boleh memohon untuk Sijil Kemahiran Malaysia tahap 1 sehingga 3 dan kemudian Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).
Select
Quantity
Buy now
Add to cart
All Posts
×