Executive Diploma in Occupational Safety and Health

Program ini menawarkan pengetahuan menyeluruh yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan disamping menyediakan pelajar dengan gabungan pengetahuan praktikal dan pembelajaran formal yang diperlukan untuk kerjaya yang lebih memuaskan. Program ini sesuai untuk pekerja dalam pelbagai industri bagi menangani isu-isu dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
More information
More information
All Posts
×