Executive Diploma in Facilities Management

Program bagi anda yang ingin maju ke tahap pengurusan dalam pengurusan fasiliti dan aset. Ianya unik dan bersepadu yang menggabungkan teori dan praktikal berkaitan dengan pengurusan fasiliti dan aset bagi pengurusan yang lebih efisien.

Bakal siswazah bakal menjadi pekerja berwibawa dan mempunyai kemahiran khusus dalam bidang pengurusan fasiliti dan aset. Ini dapat membantu meningkatkan kualiti kerja-kerja penyenggaraan dan meningkatkan kitaran hayat fasiliti dan aset.
More information
More information
All Posts
×