Executive Diploma in Engineering Business Management

Ini adalah program pengurusan perniagaan 'flagship' untuk UTM Razak School. Kejuruteraan di dalam program ini bukanlah ke jurus kontek teknikal tetapi ianya kepada kontek mendidik anda menjadi sebagai seorang pengurus yang berfikiran process and result oriented seperti seorang jurutera.
More information
More information
All Posts
×